• Nemer Haddad om Cybersäkerhet och hotbildsanalyser

  • Posted on August 20, 2016
  • Cyberrisker blir större och större och kräver att ledningsgrupper tillser denna typ av förmåga i sina företaget. Vilka typer av risker kan vara förenat med just cyberhot?  Enligt nemer kan det vara allt i från att en angripare kapar arbetsstationer och kräver lösesumma till riktad industripionage i form av plantering av otillåten programvara. Oavsett typen av risk så behöver bolga genomföra hotbildsanalyser samt hur detta risker och hot kan påverka verksamhetens olika målsättningar. För mer information eller hjälp med denna typ av analys, kontakta Nemer Haddad här.

  • Share this :
Copyright © 2022 unitedleader.com - All Rights Reserved -